Giỏ hàng
THỬ NGHIỆM ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỀ CHÁY CỦA VẬT LIỆU

Dịch vụNgày: 03-06-2023 bởi: admin

THỬ NGHIỆM ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỀ CHÁY CỦA VẬT LIỆU

Đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sản xuất, thi công vật liệu theo QCVN 06:2022/BXD, Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam triển khai thử nghiệm đặc tính kỹ thuật về cháy của vật liệu.
Các đặc tính kỹ thuật về cháy trong danh mục thử nghiệm gồm:
1. Tính cháy (Ch)
2. Tính bắt cháy (BC)
3. Tính lan truyền lửa trên bề mặt (LT)
4. Khả năng sinh khói (SK)
5. Độc tính (ĐT)
Căn cứ vào Bảng B.7, Phụ lục B QCVN 06:2022/BXD, khách hàng có nhu cầu thử nghiệm có thể xác định các đặc tính kỹ thuật về cháy đối với sản phẩm của mình để đề nghị Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam thử nghiệm.
Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam là đơn vị được Bộ Công an cho phép thực hiện tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC, đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Giấy Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, lĩnh vực tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật PCCC của Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành thí nghiệm xây dựng của Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam

Chứng chỉ ISO 17025 của Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để giải quyết các vấn đề của bạn liên quan đến thử nghiệm, kiểm định kết cấu, cấu kiện, vật liệu chống cháy.

Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam. Địa chỉ: 24/7 đường Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP HCM.

Điện thoại: 0288 8899 379. Email: [email protected].

Phòng Kinh doanh: 0928.666.179 (Mr Khánh) - 0947.35.8886 (Mr Long)