Giỏ hàng
Hướng dẫn nội dung liên quan đến một số quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình

Tin tứcNgày: 25-08-2022 bởi: admin

Hướng dẫn nội dung liên quan đến một số quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 13/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1240/BXD-KHCN gửi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn nội dung liên quan đến một số quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

1. Ý kiến đối với công văn số 2493/PCCC&CNCH-P7: về việc xác định giới hạn chịu lửa của mẫu kết cấu được bảo vệ bằng chất hoặc vật liệu chống cháy như sau:

a) Trong trường hợp các cấu kiện được phân nhóm dựa theo tiêu chí: (1) hình dạng tiết diện của kết cấu; (2) loại kết cấu; (3) chiều dày lớp bảo vệ; (4) giới hạn chịu lửa yêu cầu; (5) nhiệt độ tới hạn của kết cấu theo yêu cầu của thiết kế thì: việc lựa chọn mẫu thí nghiệm sẽ do đơn vị thiết kế quyết định dựa theo các yêu cầu cụ thể liên quan đến cấu kiện được sử dụng trong công trình, chỉ số Hp/A chỉ là một yếu tố phản ánh tốc độ gia tăng nhiệt độ khi cấu kiện tiếp xúc với lửa. Phạm vi áp dụng của mẫu đã được thử nghiệm được nêu cụ thể trong chú thích 3, mục 2.3 của QCVN 06:2021/BXD.

b) Trong thực tế triển khai sẽ có nhiều trường hợp khác nhau khi phân loại như: cấu kiện chịu lực có các mức nhiệt độ tới hạn khác nhau, chiều dày các lớp bọc bảo vệ khác nhau, nhiều loại bọc bảo vệ trong cùng một dự án hoặc trong trường hợp không dễ để quy về số lượng các nhóm như phân loại ở trên thì cần căn cứ trên hồ sơ thiết kế, đơn vị thiết kế và chủ đầu tư sẽ đề xuất mẫu cấu kiện thử nghiệm. Kết quả từ thử nghiệm làm căn cứ để đánh giá cho các cấu kiện khác bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa áp dụng.

c) Trong mọi trường hợp, cần có thiết kế chịu lửa đảm bảo giới hạn chịu lửa cho kết cấu theo các yêu cầu tối thiểu của QCVN 06:2021/BXD căn cứ vào tập hợp số liệu phục vụ thiết kế được xây dựng theo các quy trình của tiêu chuẩn.

2. Ý kiến đối với công văn số 2612/PCCC&CNCH-P7: về áp dụng giải pháp chống cháy điển hình nêu tại Phụ lục F của QCVN 06:2021/BXD, được hiểu như sau:

a) Về yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với các loại vật liệu hoặc giải pháp điển hình để bọc, ốp bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép hoặc làm các bộ phận ngăn cách được nêu tại Phụ lục F1, F2, F3, F8, F9, F10, F11: phải được nhà sản xuất, hoặc nhà thầu cung cấp giải pháp hoặc vật liệu công bố dưới hình thức các bản vẽ thiết kế hoặc chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết và bảo đảm phù hợp với những tính chất cơ, lý, hóa của vật liệu hoặc sản phẩm riêng của mình, đồng thời phải có minh chứng về tính năng làm việc chịu lửa phù hợp với mục đích áp dụng.

b) Việc đánh giá khả năng bảo vệ, chịu lửa của các hệ vật liệu cũng như công nhận và chứng nhận các kết quả thử nghiệm cần thực hiện theo các tiêu chuẩn thử nghiệm được phép áp dụng, cũng như quy trình chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Ý kiến đối với công văn số 3310/PCCC&CNCH-P7:

Giải đáp yêu cầu tại mục 11.2.3-TCVN 9383:2012: “Phải đánh giá mẫu thử nghiệm theo tiêu chí về nhiệt độ gia tăng lớn nhất quy định trong TCVN 9311:2012 (180 °K), ngoại trừ trường hợp giới hạn về sự gia tăng nhiệt độ của khung cửa cho phép lên đến 360 °K”, điều này được hiểu như sau:

Khi đánh giá tính cách nhiệt của cụm cửa ngăn cháy, mức gia tăng nhiệt độ lớn nhất trên các bộ phận mẫu thử là 180 °C, riêng với phần khung cửa thì giới hạn về sự gia tăng nhiệt độ lớn nhất cho phép lên đến 360 °C. (Lưu ý: K là ký hiệu về nhiệt độ gia tăng, không phải là độ K).

4. Nội dung tại các công văn số 3022/PCCC&CNCH-P7,  297/PCCC&CNCH-P7 đã nêu lại các yêu cầu trong các công văn sô 2493/PCCC&CNCH-P7, 2612/PCCC&CNCH-P7, 3310/PCCC&CNCH-P7 đã được giải đáp tại các mục 1, 2, 3 nêu trên.

Nguồn: Bộ Xây Dựng

Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam là đơn vị tư nhân đầu tiên ở phía Nam có hệ thống lò đốt đạt chuẩn, kích thước lớn, có khả năng đốt tất cả các loại cấu kiện, vật liệu xây dựng, giúp doanh nghiệp làm cơ sở đạt chuẩn QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định, xin liên hệ:

Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam. Địa chỉ: 1196 đường 3/2, phường 8, quận 11, TP HCM.

Điện thoại: 0288 8899 379. Email: [email protected].